Để nói về sự khác biệt vượt trội của Camera hành trình Wideview S700 so với các sản phẩm cùng loại có lẽ cần phải nhắc đến chức năng giám sát từ xa thông minh dựa trên ứng dụng hỗ trợ Car Assist trên điện thoại.

Cài đặt ứng dụng hỗ trợ Car Assist trên chiếc điện thoại và kết nối với chiếc Wideview S700, ngay lập tức bạn có thể  giám sát định vị trí chiếc xe đồng thời kiểm soát được các hoạt động xung quanh chiếc xe mọi lúc mọi.

Cài đặt ứng dụng hỗ trợ Car Assist cho hệ điều hành Android Tại đây

Cài đặt ứng dụng hỗ trợ Car Assist cho hệ điều hành ISO Tại đây